//

Forenzný patológ Klaus Püschel o skutočných príčinách úmrtí

Odborný profesor a patológ Klaus Püschel odhaľuje realitu okolo dopadov vírusu. Vysvetľuje skutočnú príčinu úmrtí a žurnalistka vedúca rozhovor to jednoznačne prijíma.

Odborný profesor a patológ Klaus Püschel odhaľuje realitu okolo dopadov vírusu. Vysvetľuje skutočnú príčinu úmrtí a žurnalista vedúci rozhovor to jednoznačne prijíma. Pretože je to realita!

Prepis rozhovoru

Moderátorka: Teraz budeme hovoriť s niekým, kto za posledných pár týždňov spôsobil v médiách poriadny rozruch. Profesor Klaus Püschel je vedúci súdneho lekárstva v univerzitnej nemocnici v Hamburgu Eppendorfe. On a jeho kolegovia robia pitvy všetkých tých, ktorí zomreli na COVID-19 v Hamburgu. Podľa jeho názoru je strach z vírusu prehnaný, Covid 19 je porovnateľne neškodné ochorenie. Profesor Püschel, len pre objasnenie, myslíte si, že Corona ovplyvňuje nás a spoločnosť úplne nevhodným a prehnaným spôsobom? Je to správne? 

Klaus Püschel: Ano, za tým si stojím. Aby som to objasnil, poviem, že si myslím, že je úplne prehnané, napríklad keď sa tento vírus označuje ako zabijácky. Keď sa toho ľudia veľmi boja, myslím si, že je skutočne úplne nevhodné, keď prezident hovoril svojim ľuďom, že sme vo vojne, alebo keď nemecká kancelárka porovnáva situáciu s poslednou svetovou vojnou. Máme tu vírus, ktorý už v zásade poznáme. Toto je však nová verzia, ktorá k nám prišla ako pandémia, takže musíme na to reagovať veľmi zvláštnym spôsobom. Je tu strach, ktorý vždy žerie duše.  Jednotlivec – vy a ja – sa nemusíme zvlášť báť. V živote existuje veľa ďalších nebezpečenstiev, ktoré nás ovplyvňujú oveľa viac.

Moderátorka: Pred desiatimi dňami ste v rozhovore pre významné noviny povedali, že ste nemali jediný prípad Covidu–19 na Vašom pitevnom stole, kde by zosnulý zomrel iba na chorobu Covid-19 bez ďalších už existujúcich ochorení. Je to stále tak?

Klaus Püschel: Áno, je to tak. Všetky úmrtia v tomto regióne, ktorých je teraz za posledné obdobie 100, boli pitvané a každé malo závažné predchádzajúce choroby. Zosnulí  mali 50 až 100 rokov. Priemerný vek je 80 rokov. Jasne to naznačuje, že ide o ľudí, ktorí nie sú v dobrom celkovom zdravotnom stave. Tu musím dodať, že všetci mali najmenej jednu špeciálnu alebo skôr dokonca niekoľko chorôb, srdcovo-cievne choroby, infarkt, zväčšené srdce, zúženie koronárnych artérií, zvápnenie artérií,  chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, tiež ochorenie pečene, cirhózu, obličkovú nedostatočnosť, metabolické choroby ako je diabetes, demencia a za takýchto podmienok je imunitný systém oslabený a nereaguje dostatočne.

Moderátorka: Čo nájdete na obetiach Covid 19, keď ich otvoríte? 

Klaus Püschel: Mnoho už existujúcich chorôb, o ktorých som hovoril. Pravidelne nájdeme infekcie dýchacích ciest a zápal pľúc a so zápalom pľúc prichádzajú aj ďalšie komplikácie. Na jednej strane sú to veľmi typické bunkové zmeny súvisiace s vírusom, ale aj sprievodné infekcie, takzvané bakteriálne superinfekcie a nozokomiálne infekcie. Čo to je?  Toto sú choroby, ktoré dostanete, iba keď ste v nemocnici alebo sa podrobujete nemocničnej liečbe kvôli tomu, že nie je všade sterilné prostredie. Hygienické podmienky sú u nás pomerne dobré, takže ich nemožno porovnávať so situáciou v iných krajinách. Myslíme si, že je to dôležité v prípadoch pneumónie. Vždy poukazujem na to, že pomerne často sú pľúcne embólie spôsobené trombózou, a vždy hovorím, prosím, zostaňte aktívny a pohybujte sa.

Moderátorka: Ďakujeme za Vaše hodnotenie, vysvetlenie a návštevu pán profesor.

Predošlí článok

Deklarácia z Great Barringtonu

Nasledujúci článok

Ústavný súd pozastavil zákon vylučujúci náhradu škody a ušlého zisku