/

Deklarácia z Great Barringtonu

Deklarácia z Great Barringtonu obhajuje alternatívny prístup k pandémii COVID-19 založený na riziku, ktorý spočíva v „zameranej ochrane“ tých, ktorí sú najviac