/

Deklarácia z Great Barringtonu

Deklarácia z Great Barringtonu obhajuje alternatívny prístup k pandémii COVID-19 založený na riziku, ktorý spočíva v „zameranej ochrane“ tých, ktorí sú najviac ohrození, a snaží sa predchádzať alebo minimalizovať spoločenské škody

Great Barringtonská deklarácia je vyhlásenie vypracované Americkým inštitútom pre ekonomický výskum vo Veľkom Barringtone v štáte Massachusetts a bolo tam podpísané 4. októbra 2020.

Obhajuje alternatívny prístup k pandémii COVID-19 založený na riziku, ktorý spočíva v „zameranej ochrane“ tých, ktorí sú najviac ohrození, a snaží sa predchádzať alebo minimalizovať spoločenské škody spojené s lockdownom z dôvodu pandémie COVID-19.

Deklarácia požaduje, aby jednotlivcom, ktorí majú výrazne nižšie riziko úmrtia na COVID-19, ako aj osobám s vyšším rizikom, ktoré si to želajú, bolo umožnené obnoviť ich normálny život bežnou prácou na obvyklých pracoviskách namiesto z domova, socializáciou v baroch a reštaurácie a zhromažďovanie pri športových a kultúrnych podujatiach. Deklarácia hovorí, že zvýšená infekcia osôb s nízkym rizikom by viedla k vytvoreniu kolektívnej imunity (herd immunity) v populácii, ktorá by nakoniec tiež chránila tých, ktorí sú vystavení vyššiemu riziku pred vírusom SARS-CoV-2.

Vyhlásenie z Great Barrington

„Sme epidemiológovia pre infekčné ochorenia a odborníci na verejné zdravie. Robí nám starosti, aké zničujúce dôsledky na telesné a duševné zdravie majú opatrenia proti covidu 19 a navrhujeme namiesto nich takzvanú cielenú ochranu.

Stojíme politicky naľavo aj napravo a pochádzame z rôznych častí sveta. Svoje životy sme zasvätili ochrane ľudí. Súčasné opatrenia zmrazujú rôzne oblasti spoločenského života a vážne poškodzujú verejné zdravie, krátkodobo i dlhodobo. Negatívne dopady sú početné a (aby sme vymenovali len niektoré z nich) patria medzi ne: menej preočkovaných detí, zhoršenie výsledkov kardiovaskulárneho systému, včas neošetrené výskyty rakoviny a zhoršujúce sa duševné zdravie. To všetko povedie k zbytočným úmrtiam v nasledujúcich rokoch. Najviac to dopadne na mladých ľudí a ľudí s najnižšími príjmami. Žiaci a študenti, ktorí nemôžu normálne chodiť do škôl, platí nespravodlivú daň.

Udržiavať súčasné opatrenia do doby, než bude vakcína, znamená spôsobiť nenapraviteľné škody, ktoré neúmerne dopadnú na spoločensky znevýhodnené vrstvy obyvateľov.

Našťastie toho vieme o vírusu čím ďalej tým viac. Vieme, že Covidom-19 sú tisíckrát viac smrteľne ohrození starí a chorí ľudia než mladí ľudia. Na deti číha veľa oveľa závažnejších nebezpečenstvo než Covid-19, nebezpečnejšia je pre nich aj chrípka.

Ako imunita celej populácia rastie, klesá nebezpečenstvo nákazy pre všetkých a chráni aj ohrozené skupiny. Vieme, že každá populácia nakoniec získa skupinovú imunitu – teda že dosiahne bod, kedy sa šírenie infekcie spomalí a stabilizuje. Získanie kolektívnej imunity sa dá napomôcť očkovaním, ale vzniká po čase aj bez vakcinácie. Naším cieľom by preto malo zabrániť úmrtiam a spoločenským škodám, kým nedosiahneme skupinovú imunitu.

Najohľaduplnejším spôsobom ako dosiahnuť výhod skupinovej imunity a pritom minimalizovať riziká spojené s jej získavaním, je nechať tých, ktorí čelia najmenším rizikám, aby žili svoje životy úplne normálne a tým, ako sa prirodzene nakazí, vytvárali spoločnú imunitu pre všetkých. Medzitým by sme sa mali sústrediť na to, aby sme čo najlepšie ochránili najviac ohrozené skupiny. Hovoríme tomu cielená ochrana.

Opatrenia na ochranu zraniteľných pred Covidom-19 by mala byť hlavným cieľom tých, ktorí sa starajú o verejné zdravie. Opatrovateľské domy by ako prvé mali nasadiť personál, ktorý už získal imunitu a testovať ostatných zamestnancov a všetkých návštevníkov. Pracovníci by nemali zbytočne rotovať. Je potrebné zabezpečiť rozvážku potravín a potrebných vecí dôchodcom, ktorí zostávajú doma. Ak je to možné, mali by sa stretávať s príbuznými radšej vonku ako v uzavretých priestoroch. Zrozumiteľná a podrobné opatrenia sa dajú zaviesť aj vo viacgeneračných domácnostiach, hygienici dokážu poradiť.

Tým, ktorí nie sú ohrození, nech je okamžite dovolené žiť úplne normálne. Aby sa ochorenie nešírilo lavínovite, postačí jednoduché hygienické návyky ako umývanie rúk a zostať doma, keď sa človek necíti dobre.

Školy a univerzity je potrebné otvoriť pre bežnú prezenčnej výučbu. Neobmedzene môžu prebiehať tiež voľnočasové aktivity ako šport. Mladí ľudia bez zdravotných komplikácií nech chodia normálne do práce. Reštaurácie a ďalšie služby nech majú otvorené. Umelecké produkcie, športové a kultúrne aktivity sa môžu konať bez obmedzenia.

Ľudia s vyšším rizikom sa ich môžu zúčastniť, ako budú sami chcieť, a spoločnosť ako celok sa bude tešiť zo skupinovej imunity, ktorú mladí a silní ochráni slabé a choré.

  1. októbra 2020 toto vyhlásenie spísali a v Great Barrington v Spojených štátoch podpísali:
  • Dr. Martin Kulldorff, profesor medicíny na Harvardskej univerzity, biostatistiky and epidemiológ so špecializáciou na detekciu a monitorovanie šírenia infekcií a hodnotenie bezpečnosti vakcín.
  • Dr. Sunetra Gupta, profesorka Oxfordskej univerzity, epidemiologička so špecializáciou na imunológii, vývoj vakcín a matematické modelovanie priebehu infekčných ochorení.
  • Dr. Jay Bhattacharya, profesor Lekárskej fakulty Stanfordskej univerzity, všeobecný lekár, epidemiológ, ekonóm zdravie a odborník na oblasť verejného zdravia so špecializáciou na infekčné ochorenia a zraniteľné skupiny obyvateľov.

Predošlí článok

Johan Giesecke

Nasledujúci článok

Forenzný patológ Klaus Püschel o skutočných príčinách úmrtí