/

K dobrovoľnosti celoplošného „testovania“

Na základe množiacich sa dopytov občanov, vypracovala advokátksa kancelária Weiss & Partners právnu analýzu a stanovisko k otázkam, či celoplošné testovanie má právnu záväznosť.

Vyberám citáciu zo ZÁVERU:

Uznesenie vlády nie je všeobecne záväzné. Jeho obsahom sa preto bežný občan riadiť dobrovoľne môže, ale nemusí. Rozoberať výnimky v ňom uvedené je irelevantné. Nielenže nemožno hovoriť o dobrovoľnosti voľby medzi testovaním a netestovaním, ale možno hovoriť o úplnej dobrovoľnosti účasti na testovaní bez akéhokoľvek právneho základu a hlavne bez sankcií. Porušenie právne neexistentného zákazu vychádzania sa nemôže spájať so žiadnou sankciou. Ani príslušníci obecnej polície, ani Policajného zboru, ani Armáda SR nie je kompetentná vykonávať kontrolu dodržiavania nezáväzného predpisu. Všetky pokuty, ktoré by boli v takých konaniach uložené, budú uložené nezákonne a budú musieť byť zrušené.

Prečítajte si celú právnu analýzu, prípadne si ju vytlačte: https://akw.sk/covid-19/k-dobrovolnosti-celoplosneho-testovania

Predošlí článok

Nemecký profesor pre virológiu: Naučme sa žiť s vírusom

Nasledujúci článok

Učeň ľadu