Vitamín D môže zachrániť život pri Korone

Do septembra 2020 bolo publikovaných asi 60 000 vedeckých prác na tému COVID-19, vrátane pôsobivých štúdií týkajúcich sa ochranných účinkov vitamínu D (1). Počas krízy Covid-19 sa toto spojenie, bohužiaľ, v médiách takmer nespomína. V USA dokonca poradca Trumpovej administratívy Dr. Anthony Fauci odporúča v rozhovore Vitamín D ako ochranu pred infekciami (2). V nasledujúcom texte by sme vám chceli predstaviť niekoľko pôsobivých výsledkov štúdie.

Vitami nD3

Koľko nevedomosti je v skutočnosti dovolené?!

Publikácia popredného amerického výskumníka vitamínu D, Michaela Holicka, v septembri 2020 pôsobivo zhŕňa početné jednotlivé štúdie s malými počtami prípadov, vo vlastnom hodnotení s takmer 200 000 účastníkmi (obr. 1).

Miera pozitivity SARS-CoV-2 u všetkých subjektov bola 9,3% a priemerná sezónne upravená hladina vitamínu D bola 31,7 ng / ml. Pozitívna frekvencia u 39 190 pacientov s deficitom hodnôt vitamínu D (<20 ng / ml) bola 12,5%, dvakrát vyššia ako u 12 321 pacientov s hodnotami ≥ 55 ng / ml. V skupine ľudí s hladinou vitamínu D nad 55 ng / ml malo iba 5,9% pozitívne testy na SARS-CoV-2.

Autori štúdie vo svojom výskume vyvodili nasledujúci záver: „Pozitivita SARS-CoV-2 je silne a nepriamo spojená s cirkulujúcimi hladinami vitamínu D, vzťah, ktorý existuje naprieč zemepisnými šírkami, etnikami, pohlaviami aj vekovými skupinami“ (3).

Obrázok 1: Riziko pozitívneho testu na SARS-CoV-2 klesá so zvyšujúcou sa hladinou vitamínu D. Je zobrazený vzťah celej skupiny. Podrobnosti pozri v texte (po 1).

Aj nemecká štúdia zo septembra 2020 ukazuje, že vyššie uvedené vzťahy platia aj v Nemecku. Vedci z kliniky lekárskej univerzity v Heidelbergu vyšetrili 185 symptomatických pacientov s cieľom zmapovať vzťah medzi stavom vitamínu D a intenzitou ochorenia Covid-19 a s tým spojeným rizikom úmrtia. Priemerná hladina vitamínu D v celej skupine bola 16,6 ng / ml. 22% malo hladiny vitamínu D <12 mg / ml a 64% malo hodnoty pod 20 ng / ml. Priemerná hladina vitamínu D bola jednoznačne nižšia v skupine, ktorá musela byť hospitalizovaná.

Výsledok: Ak mali testované osoby hladinu vitamínu D pod 12 ng / ml, riziko úmrtia bolo 14,7-krát vyššie ako u pacientov, ktorí mali 12 ng / ml alebo viac vitamínu D. Riziko umelej ventilácie bolo vyššie o faktor 6,12 (4).

Intervencia s vitamínom D zachraňuje životy

Ale to nie je všetko! Stále častejšie sa plánujú a uskutočňujú aj prospektívne štúdie s cieľom potvrdiť výsledky opísaných pozorovacích štúdií. Medzinárodná platforma pre vitamín D Vitamin D-Wiki (5) uvádza v septembri 2020 viac ako 30 takýchto registrovaných štúdií.

Tieto vyšetrenia, oficiálne označené ako „evidence based“ (založené na dôkazoch), vyžadujú, aby sa spätne nehodnotilo, kto a ako bol predtým chorý, s akými hladinami vitamínu D, ale aby pacienti prospektívne, to jest až pri prijatí do nemocnice alebo doma, keď sa objavia prvé príznaky choroby Covid-19, užili určitú dávku vitamínu D a udržovali ju po určitý čas.

Jedna z týchto prospektívnych štúdií, konkrétne štúdia Castilla et al. (október 2020), bola nedávno ukončená a vydaná. Zo 76 pacientov, ktorí boli testovaní na koronavírus pozitívne pomocou testu PCR vo Fakultnej nemocnici Reina Sofia v španielskej Cordobe, dostalo 50 ľudí v deň prijatia 20 000 I.U. Vitamín D (vo forme kalcidiolu) a asi polovičnú dávku v 3. a 7. deň. Potom bolo podávaných asi 10 000 I.U. jedenkrát týždenne. Vitamín D bol podávaný až do prepustenia z nemocnice.

Výsledok: iba jeden z pacientov, ktorým bol dodaný vitamín D, musel byť preložený na jednotku intenzívnej starostlivosti, teda iba 2 %. Z 26 pacientov, ktorým nebol dodaný vitamín D, bolo 13, teda presne 50%!

Výsledok: iba jeden z pacientov, ktorým bol dodaný vitamín D, musel byť preložený na jednotku intenzívnej starostlivosti, teda iba 2 %. Z 26 pacientov, ktorým nebol dodaný vitamín D, bolo 13, teda presne 50%!

Žiadny z pacientov liečených vitamínom D nezomrel a všetci boli prepustení bez komplikácií. V polovične veľkej porovnávacej skupine bez vitamínu D však dvaja ľudia zomreli (6).

Záver

Na základe týchto jasných výsledkov vyvstáva otázka, ako dlho je eticky opodstatnené pokračovať v zadržiavaní vitamínu D ako terapeutického prostriedku u pacientov s Covid-19 a inými respiračnými chorobami. Podľa jednomyseľného názoru medzinárodných odborníkov by mala byť hladina vitamínu D v krvi minimálne 30 ng / ml, optimálna je hodnota nad 40 ng / ml.

Nedostatku vitamínu D možno veľmi účinne čeliť doplnením na jeseň a v zime. Jednoduchým pravidlom je, že bezpečná denná udržiavacia dávka je max. 5 000 I.U. pri telesnej hmotnosti 70 kg.

Na záver ešte jedna požiadavka: využite svoje kontakty s lekármi, politikmi a vo svojej osobnej sieti a pomôžte tak zaistiť, že možnosť prevencie a liečby respiračných infekcií vitamínom D bude konečne braná vážne. Ingnorantstvo najvýšších predstaviteľov štátu ako aj ovplyvňovateľov verejnej mienky v tomto bode stojí ľudské životy a náklady na zdravie sa zbytočne masívne zvyšujú.

Zdroje:

  1. https://www.presseportal.de/pm/113214/4727706
  2. https://www.cnbc.com/2020/09/14/supplements-white-house-advisor-fauci-takes-every-day-to-help-keep-his-immune-system-healthy.html
  3. Kaufman HW, Holick MF et al (2020). SARS-CoV-2-Positivitätsraten in Verbindung mit zirkulierenden 25-Hydroxyvitamin D-Spiegeln. PLoS ONE 15 (9): e0239252. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239252
  4. Radujkovic A, Hippchen T et al (2020). Vitamin D Deficiency and Outcome of COVID-19 Patients. Nutrients, 12(9), 2757. doi:10.3390/nu12092757
  5. https://vitamindwiki.com/COVID-19+Coronavirus+can+most+likely+be+fought+by+Vitamin+D#Intervention
  6. Castillo M et al. (2020). Effect of Calcifediol Treatment and best Available Therapy versus best Available Therapy on Intensive Care Unit Admission and Mortality Among Patients Hospitalized for COVID-19: A Pilot Randomized Clinical study. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764?via%3Dihub

Text bol prebraty z článku Wieviel Ignoranz ist eigentlich erlaubt?! Vitamin D kann bei Corona Leben retten, nicht nur in Spanien! od Heleny Schwarz (20. október 2020) zo stránky Akademie fuer menschliche Medizin.Pridaj komentár

Your email address will not be published.

Nasledujúci článok

Dr. Berg vysvetľuje fungovanie koronavírusov